© Pere Planells i Bonet. Catedràtic de Dibuix de l'IES Els Tres Turons d'Arenys de Mar. Amb la col.laboració de Maria Romero Pérez.
Curs de dibuix i expressió gràfico-visual
Tema
Fitxa

Joc de gràfics realitzats a partir del triangle, com una mena de recerca per a la realització d'un logotipus. DOCUMENTAR-SE
Operativa d'una figura significativa en base al triangle i possibles operacions amb elles.
17
Dividim en tres parts els costats del triangle per generar la forma de la figura 1 i 2, tot aplicant el Teorema de Thales, aquesta última sense operacions Des de cada un dels vèrtex del triangle tracem els arcs que figuren en la imatge 3. Derivada de la figura 3 arribem per Thales o qualsevol altre procediment a la figura 4. A la figura 5 podem veure la forma que havíem presentat a la figura 4 extruida (a la qual hem assignat un volum). Les figures 6 i 7 també la figura plana i extruida de la mateixa forma que hem creat. A la figura 8 podem veure una rotació de la nostra forma en 2D, el centre de la qual està en el perímetre. Cal dir que vosaltres si voleu podeu fer les tres versions de la rotació segons la situació del centre de rotació: si aquest està en el perímetre, si està en el interior de la forma o si està a l'exterior de la forma. La figura 9 ens presenta una translació amb superposició de la nostra forma en versió 2D. La figura 10 es també una translació amb una mínima superposició. Per últim i en quan a translacions la figura 11 ens en presenta una sense superposició de la mateixa forma en 2D. Les figures 12 i 13 ens plantegen la simetria de la figura en 2D i la simetria en 3D de las figura.

  

1                                                       2                                                          3           

4                                             5
     

6                                                          7

8                                                 9                                                  10 


11                                             12                                            13          

Realitza un logotipus o una figura significativa a partir de una base triangular i aplica alguns
dels procediments aqui exposats amb la teva figura original.
Webs relacionades