1
WEBS
2014     2015     2016    2017   2018
Contacte: pere.planells@gmail.com

Amb l'itinerari cúbic que he intitulat, Els castellets. Un super mòdul de tres unitats. A l'estudi 2 de l'Avall Street Factory. Foto: Marieta Cuadreny.
With the cubic itinerary I have entitled, the castellets. A super module of three units. Studio 2 of the Avall Street Factory. Picture Marieta Cuadreny.

El dijous, dia 5 de juliol es presentà el llibre MARGINALIAS a la Sala d'Actes de l'Ateneu Arenyenc.
Aquesta presentació fou a càrrec dels autors:
Vicente Moga
(Textos i poemes), Pere Planells (obra visual), Betlem Planells (disseny gràfic i audiovisuals) i Ferran Sayerza (música dels audiovisuals). Organitzat per: l'Ateneu Arenyenc. Amb la col·laboració de la: Llibreria El Set Ciències.
ESTÀ A LA VOSTRA
DISPOSICIÓ EL LLIBRE MARGINALIAS
A LES LLIBRERIES
EL SET CIÈNCIES D'ARENYS DE MAR
I MEDITERRÀNIA
DE LA CIUTAT D'EIVISSA

Portada

Confines artísticos
Como leí de un astrofísico, la literatura y el arte, al igual que la ciencia, se desenvuelven mejor en las anomalías; es en los margenes donde surgen los descubrimientos más lúcidos; los avatares más comprometidos florecen bajo las cunetas, como los cuentos de hadas se escriben en los confines de la memoria. Por eso, este cartapacio quiere estar a años luz de la galaxia de los convencionalismos, navegar más allá de la Vía Láctea y tocar con las puntas de los dedos la Superficie de ultimo Esparcimiento. Así llaman los físicos a la supuesta gran pared esférica que limita el Universo. Pero yo sé que este cuaderno puede dejar escrito en sus renglones de arena la certeza que envuelve a la duda, puede albergar la desnuda emoción de una heterodoxa lectura textual y gráfica y sobre todo puede reencontrarse de frente con los ojos de cada nuevo lector y llevarlo de regreso hasta la recóndita morada de los deseos no cumplidos, el encuentro del haz de luces negras de faros invisibles.
Vicente Moga

Marginalias coberta
Avui a la sala d'exposicions de l'Arxiu General de Melilla s'ha presentat el llibre MARGINALIAS, una conjunció de poesia i art visual, una trobada entre Vicente Moga i Pere Planells. Aquesta és la coberta del llibre.
faro melilla tv
PONENCIA PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN IMITATIO A CARGO DE PERE PLANELLS.
SALA D'EXPOSICIONES DEL HOSPITAL DEL REY. MELILLA. 26 DE ABRIL DE 2018. XXXI SEMANA DEL LIBRO.
SERVICIODE PUBLICACIONES DEL ARCHIVO GENERAL DE MELILLA.
diaro de melilla
interior exposicio
Invitació Imitatio
Avui a la sala d'exposicions de l'Arxiu General de Melilla s'ha presentat l'exposició, IMITATIO de MIQUEL MARTIR amb la col·laboració de Betlem Planells. Aquesta és la invitació.

Pintures de la col.lecció particular
de Pere Planells.


1qe

 

THE BUDDA IN THE DELTA

Fotografies la terra, fotografies la companya amb la qual et retrobaràs un dia o un altre. Sempre t'has sentit proper a la tectònica viva d’una terra que trepitjes, que viu en un altre temps, un temps geològic, cosmològic. T ’emociona copsar els fenòmens naturals que s’escriuen sobre la catifa dels minerals que formen l’epidermis de les terres que estimes. A traves d’elles sens batre el teu cor al mateix ritme que la natura i elevar així l’imponderable sentit estètic de l’existència.
Des de fa molt, has fotografiat aquells residus producte dels enfrontaments i tensions que es produeixen en espais fronterers naturals, com per exemple entre la terra i el mar, un espai que consideres de conflicte, camp d’experimentació, cubeta de proves i precipitats, producte d’erosions diverses. En aquest cas, a la col·lecció, The Budda in the Delta, has escrutat la fenomenologia diversa que en aquests espais complexos de conflicte es produeixen. Aquests espais estètics que tu cerques, ens remouen primaries i afinades emocions i són un reclam per allò que de natural conservem en el nostre esperit. Se que hi ha un altre espai fronterer que reflecteix la lluita entre les forces del centre de la terra i les resistències de l’escorça que trepitgem tots plegats i pel qual també has sentit un interès especial, d’aquest, però en parlarem un altre dia.
© Jack Perdikidis

 


2D

h

Dijous 22 de febrer a les 19,30, vam inaugurar l'exposició col· lectiva a:
Crisolart Galleries, Villarroel, 43. 08011 Barcelona

WW


Pensant amb altres assumptes:
¿MARGINALIAS?

1

Opus 1 .
De la col·lecció Metafísica dels espais íntims . Acrílic sobre paper i cartró. Mesura aproximada,100 x 50 cm. Pere Planells 2017.

Opus 2 .
De la col·lecció Metafísica dels espais íntims . Acrílic sobre paper i cartró. Mesura aproximada,
100 x 50 cm. Pere Planells 2017.
Opus 1 .
De la col·lecció Records revisitats, La blanca calç. . Acrílic sobre paper i cartró. Mesura aproximada,100 x 50 cm. Pere Planells 2017.
Opus 2 .
De la col·lecció Records revisitats, La mosegada. . Acrílic sobre paper i cartró. Mesura aproximada,100 x 50 cm. Pere Planells 2017.

Estudis eròtics-conceptuals sobre la producció mamaria. De com sembrar o des-sembrar pits de manera ecològica. Pere Planells, Eivissa 1971.

 1 2  En Pere Planells i Bonet, va néixer a la ciutat d'Eivissa, el 2 de febrer de 1950, es va llicenciar en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Fou ajudant de l'artista nord-americà, membre del moviment abstracte de NY, Conrad Maca-Relli. També va estudiar Cinema a l'Escola de Cinema Independent de Barcelona (Eixalà). Com a conseqüència d'aquests estudis va co-dirigir el documental Amen Romaní 1/1970 / Amen Romaní 2/1970, amb Francesc Juan en plena efervescència del cinema underground català i, posteriorment, va aplicar aquests coneixements al camp de la pedagogia en un projecte de cinema a les aules. De fet, el seu primer treball va ser de professor de cinema a l'Institut Pau Vila de Sabadell. L’any 1976 fou Codirector executiu del Museu d'Art Contemporani d'Eivissa, amb Rafel Tur Costa i Leopoldo Irriguible. Ha estat Professor de dibuix i Catedràtic Numerari de Dibuix a diversos instituts i, els últims anys de docència els ha exercit a l'Institut Els Tres Turons d'Arenys de Mar. Doctor en Belles Arts per la Universitat de Barcelona amb la tesi: Aportacions teòriques i pràctiques sobre la polivalència, el desenvolupament i la ubicació modular. A conseqüència de l'estudi de les formes modulars va fer incursions en el camp de l'escultura, com per exemple La rosa dels vents, realitzada a Palafrugell i situada a Tamariu.


Pere Planells i Bonet, he was born in the city of Ibiza, on February 2, 1950, he graduated in Fine Arts from the University of Barcelona. He was assistant to American artist Conrad Maca-Relli. He also studied Cinema at the Independent Film School of Barcelona (Eixalà). As a result of these studies he co-directed the documentary Amen Romaní 1/1970 / Amen Romaní 2/1970, with Francesc Juan in full swing of the Catalan underground cinema, and subsequently applied these knowledge to the pedagogical field in a cinema project in classrooms, in fact, his first work was as a cinema professor at the Pau Vila Institute in Sabadell. In 1976 he was co-executive director of the Museum of Contemporary Art in Ibiza, with Rafel Tur Costa and Leopoldo Irriguible. He has been Professor of Drawing and Full Professor of Drawing at various institutes and, above all, at the Tres Els Turons Institute in Arenys de Mar. Doctor in Fine Arts from the University of Barcelona with the thesis: Theoretical and practical contributions on polyvalence, development and modular location. As a result of the study of modular forms, it made raids in the field of sculpture, such as La rosa dels vents, made in Palafrugell and located in Tamariu.

Pere Planells Bonet, nació en la ciudad de Ibiza, el 2 de febrero de 1950, se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Fue ayudante del artista norteamericano Conrad Maca-Relli. También estudió Cine en la Escuela de Cine Independiente de Barcelona (Eixalà). Como consecuencia de estos estudios co-dirigió el documental Amen Romani 1/1970 / Amen Romani 2/1970, con Francisco Juan en plena efervescencia del cine underground catalán, para, posteriormente, aplicar estos conocimientos al campo de la pedagogía en un proyecto de cine en las aulas. De hecho, su primer trabajo fue como profesor de cine en el Instituto Pau Vila de Sabadell. En 1976 fue Codirector ejecutivo del Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza, con Rafel Tur Costa y Leopoldo Irriguible. Ha sido Profesor de dibujo y Catedrático Numerario de Dibujo en diversos institutos y, sobre todo, en el Instituto Los Tres Turons de Arenys de Mar. Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona con la tesis: Aportaciones teóricas y prácticas sobre la polivalencia, el desarrollo y la ubicación modular. A consecuencia del estudio de las formas modulares hizo incursiones en el campo de la escultura, como por ejemplo La rosa dels vents, realizada a Palafrugell y situada en Tamariu.

Pere Planells i Bonet, il est né dans la ville d'Ibiza, le 2 février 1950, il est diplômé en beaux-arts de l'Université de Barcelone. Il était l'assistant de l'artiste américain Conrad Maca-Relli. Il a également étudié le cinéma à l'École de cinéma indépendante de Barcelone (Eixalà). A la suite de ces études a été co-réalisé le documentaire Amen Romani 1/1970 / Amen Romani 2/1970, avec Francesc Juan le film catalan underground en plein essor et a ensuite appliqué cette connaissance à un chemin de l'éducation En effet, son premier travail a été celui de professeur de cinéma à l'Institut Pau Vila de Sabadell. En 1976, il était co-directeur exécutif du Musée d'Art Contemporain d'Ibiza, avec Rafel Tur Costa et Leopoldo Irriguible. Il a été professeur de dessin et professeur titulaire de dessi n à divers instituts et, surtout, à l'Institut Tres Els Turons à Arenys de Mar. Docteur en beaux-arts de l'Université de Barcelone avec la thèse: Contributions théoriques et pratiques sur la polyvalence, le développement et la modularité. À la suite de l'étude des formes modulaires, il a fait des raids dans le domaine de la sculpture, comme La rosa dels vents, fabriqué à Palafrugell et situé à Tamariu.
ba

Pere Planells i Bonet wurde er in der Stadt Ibiza geboren, am 2. Februar 1950 schloss er sein Studium der Schönen Künste an der Universität von Barcelona ab. Er war Assistent des amerikanischen Künstlers Conrad Maca-Relli. Er studierte außerdem Kino an der Independent Film School von Barcelona (Eixalà). Als Ergebnis dieser Studien leitete er den Dokumentarfilm Amen Romani 1/1970 / Amen Romaní 2/1970 mit Francesc Juan in vollem Gange des katalanischen Untergrundkinos und wandte dieses Wissen anschließend in einem pädagogischen Bereich auf Kinoprojekt in Klassenzimmern, in der Tat war seine erste Arbeit als Filmprofessor am Pau Vila Institut in Sabadell. 1976 war er Mitveranstalter des Museums für zeitgenössische Kunst auf Ibiza, zusammen mit Rafel Tur Costa und Leopoldo Irriguible. Er war Professor für Zeichnen und ordentlicher Professor für Zeichnen an verschiedenen Instituten und vor allem am Institut Tres Els Turons in Arenys de Mar. Doktor in Bildender Kunst an der Universität Barcelona mit der Arbeit: Theoretische und praktische Beiträge zu Polyvalenz, Entwicklung und modularem Standort. Als Ergebnis des Studiums der modularen Formen, machte es Razzien im Bereich der Skulptur, wie La Rosa dels Vents, in Palafrugell gemacht und in Tamariu.

pereplanells.com   ,   nomesart.com    i    paintingcopy.com        pertanyen a Pere Planells i Bonet, amb seu al carrer Ample, 3B, 1r, 08350, Arenys de Mar, Barcelona.